Hyvä elämä luodaan kunnissa. Lapsiperheiden hyvinvointi, toimivat palvelut,

kulttuuri ja turvallinen lähiympäristö kuuluu kaikille Helsingissä!

 

Ett gott liv skapas i kommunerna. Barnfamiljernas välmående, fungerande 

tjänster, kultur och en säker miljö tillhör alla i Helsingfors!

A good life is created in municipalities. The well-being of families with children,

efficient services, culture and a safe neighborhood belong to everyone in Helsinki!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

"

Vaalit

Olen ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä.

 

Olen 36-vuotias sosiaalialan ammattilainen ja asiantuntija. Olen naimisissa ja asun Kruununhaassa meren äärellä. Luonto ja eläimet ovat minulle tärkeitä, samoin ystävät ja elävä musiikki & taide. Olen kokenut sosiaalialan ammattilainen, olen tehnyt työtä muun muassa kunnallisissa sosiaalipalveluissa, järjestöissä, johtajana sekä laajoissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 1.6 alkaen teen asiantuntijatyötä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa (THL). Jokainen työpäivä tiedän, että teen merkityksellistä työtä ja minut tunnetaan muun muassa näkyvänä lapsen oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana.

 

Hyvinvoivat ihmiset ovat keskeisin asia kunnan kestävän tulevaisuuden ja tämän hetkisen elämämme kannalta. Hyvinvointia ja turvallisuutta kohti pitää mennä arvioiden päätösten vaikutuksia vuosia pidemmälle ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon nojaten. Investoinnit hyvinvointiin ja turvallisuuteen tehdään läpileikkaavasti kunnan eri päätöselimissä, minkä takia on tärkeää saada eri alojen osaajia kunnanvaltuustoon. 

 

Politiikka on kuulunut elämääni jo useita vuosia, joten minulla on jo hyvää kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta ja yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja työ yhteisten asioiden hoitamiseksi kiehtoo minua. Koen, että politiikka on yksi tapa vaikuttaa maailman menoon; toivon että voin omalla panoksellani vaikuttaa helsinkiläisten hyvinvointiin!

 

Hyvinvoiva ja turvallinen Helsinki KUULUU kaikille.

#HANNALEENA2021

Teemani kuntavaaleissa 2021

 

Kuntapolitiikassa edistän lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, johon kuuluu toimiva arki lähipalveluineen, laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, maailman paras varhaiskasvatus sekä koulutus. Nuoriin tulee panostaa ja tukemalla heitä ymmärtäen että nuoruus on itsessään arvokasta elämän aikaa. Kohtaava nuorisotyö, linkit työelämään ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat olennaisia kunnissa sen lisäksi, että kaikkea eriarvoisuutta sukupolvien väliltä puretaan. Lue lisää vihreiden ikääntymispoliittisesta ohjelmasta ja lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta, joita olen ollut tekemässä sukupolvipoliittisen työryhmän jäsenenä.

 

Ihmisten hyvinvoinnin perusta on ympäristö jossa elämme. Haluan, että kotikaupunkini Helsinki on kaikille turvallinen ja hyvä paikka asua. Kuntapolitiikassa näen tärkeänä lisätä vehreyttä suunnittelemalla jo kaavoituksessa lisää rakennettuja viheralueita, luoda asukkaiden kanssa yhdessä lisää viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön muun muassa eri kaupunginosien omat viherprojekteilla sekä edistää hyvällä suunnittelulla mahdollisuuksia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen ulkona. Helsinki näyttää suuntaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, minkä lisäksi Itämeren suojelua tulee yhä tehostaa ja haluan, että puhtaammat viheralueet ja merimaisemamme säilyvät hyvässä kunnossa ja tuleville sukupolville. On tärkeää tehdä esteettömyydestä totta uusilla kestävillä ratkaisuilla jo suunnitteluvaiheessa ja tehdä tarvittavia korjauksia. Turvallisuutta voidaan edistää lisäämällä ihmisten hyvinvointia omassa kaupunginosassaan ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kuntapolitiikassa nämä sanani ovat tekoja turvallisen ja hyvinvoivan kunnan puolesta, jokaiselle ihmiselle.

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Aikuisten esimerkillä on suuri merkitys lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittymisessä

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on puhuttanut viime aikoina muun muassa lastensuojelun kuormittuneen asiakasmäärän, nuorisopsykiatrian osastojen täyttymisen ja vakavien väkivaltarikosten myötä. Haluamme nostaa esiin keinoja lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi, sillä jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu saamaan kasvuympäristössään riittävää tietoa, tukea ja huomiota. 

 

Tunnetaidoista ja turvataidoista puhutaan aivan liian vähän, kuitenkin ne olisivat keskeisiä asioita, joita vahvistamalla voisimme ennaltaehkäistä useita haitallisia lapsuuden ja nuoruuden aikaisia kokemuksia. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden yliopistonlehtori, tutkimusjohtaja, kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemen mukaan aivokuvista nähdään tunteiden tarttuvan ryhmässä ja aivojen tahdistuvan vuorovaikutuksessa. Kun ryhmässä leviää luottamuksen ilmapiiri, se näkyy resonointina läsnäolijoiden aivokuvissa. Vastaavasti leviävät stressi ja pelko. Kaikella tällä on suora vaikutus oppimiseen ja kehitykseen. Turvataidoista puhuessa meidän tulisi liittää tunnetaidot osaksi keskustelua.

 

Vanhemmat ja kasvatus- ja opetussalan ammattilaiset opettavat lapsille tärkeitä asioita toisten ihmisten kohtelemisesta ja kohtaamisesta. Muistetaanko me aikuiset elää ja toimia toisiamme kohtaan kuten opetamme? Sillä, millaista esimerkkiä näytämme, on valtava merkitys lapsille ja nuorille. Vaikeina aikoina näitä tärkeitä taitoja tarvitaan myös työelämässä, aikuisten välisissä suhteissa, ei siis unohdeta opastaa lapsille taitoja hyvää elämää varten.

 

Otetaan tunne- ja turvataidot osaksi arkista keskustelua ja kiinnitetään yhä enemmän huomiota siihen millaista esimerkkiä me aikuiset lapsille näytämme. Lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot kantavat aikuisuuteen asti, jos taitoja on opetettu ja ylläpidetty.

Meillä on massiivisia asioita korjattavana koronapandemian jälkeen. Toisten huomioiminen ja matkassa pitäminen on melko pientä ja ilmaista - ja silti juuri niin suurta ja tarpeellista. 

 

Hanna-Leena Laitinen

sosiaalialan asiantuntija, YTM (sosiaalityöntekijä)

kuntavaaliehdokas, Helsinki

 

Elina Vesterinen

asiantuntija, YTM (sosiaalityöntekijä)

kuntavaaliehdokas, Asikkala

  Luottamustoimet

  Tämän hetkiset poliittiset luottamustoimet:

  Puoluevaltuuskunnan jäsen (2017 - 2021)

  Helsingin tieteen ja teknologian vihreiden hallituksen varapuheenjohtaja (2021 -)

  Eurooppalainen Suomi ry:n hallituksen jäsen (2021 -)

  Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsen (2021 -)

   

  Muut tämän hetkiset luottamustoimet:

  Talentia ry:n hallituksen jäsen (2021 -)

  Talentia Helsinki ry:n hallituksen jäsen (2021 - 2022)

  Kruununhaan asuskasyhdistyksen hallituksen jäsen (2021-)

   

  Aikaisemmat poliittiset luottamustoimet:

  Vantaan vihreät ry:n puheenjohtaja (2019 - 01/2020)

  Vantaan vihreät ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2017 - 2019)

  Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tarkastuslautakunnan jäsen (2017 - 2020)

  Vantaan opetuslautakunnan ja yksilöasioiden jaoston varajäsen (2017 - 08/2020)

  Vantaan ympäristölautakunnan varajäsen (2018 - 08/2020)

  Uudenmaan vihreät ry:n hallituksen jäsen (2018 - 2019)

  Tieteen ja teknologian vihreät ry:n hallituksen jäsen (2019)

  Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry:n perustajajäsen ja varapuheenjohtaja (2019 - 08/2020)

  Tikkurilan ja Aviapoliksen vihreiden puheenjohtaja (2017 - 2018)

  Tikkurilan ja Aviapoliksen vihreät ry:n hallituksen jäsen (2018 - 08/2020)

   

  Muut aikaisemmat luottamustoimet:

  Talentia Uusimaa ry:n puheenjohtaja (2019 - 08/2020)

  Talentia Uusimaa ry:n hallituksen jäsen (2018)

  Sosiaalityöntekijöiden seura ry:n hallituksen jäsen (2018)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TULE MUKAAN!

  Tule mukaan!

   

  Voit liittyä tukiryhmääni tai ottaa minuun yhteyttä täyttämällä lomakkeen.

   

  Seuraa minua Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa.

   

  Tee lahjoitus kampanjaani TÄSTÄ!

   

  +358 44 302 2394

  info @laitinenhannaleena.fi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FACEBOOK

  INSTAGRAM

  LINKEDIN

  TWITTER

  Nimi  
  Sähköposti  
  Viesti  

  HAnna-leena laitinen

  På valdagen kommer jag att vara 36 år gammal. Jag är gift och bor vid havet i Kronohagen. Djur och natur är viktiga för mig, liksom vänner, levande musik och konst. Jag är specialist och chef i en samhällsorganisation för att främja barns rättigheter nationellt och internationellt och utbildar och talar på olika evenemang. Varje arbetsdag vet jag att mitt arbete är betydelsefullt och jag är erkänd som en framträdande talesperson för barnrätt och mänskliga rättigheter.

   

  Människors välmående är det viktigaste för kommunens hållbarhet nu och i framtiden. Vi måste sträva efter välmående och säkerhet genom att bedöma de långsiktiga effekterna av våra beslut, samtidigt som vi baserar dem på vår bästa befintliga kunskap. Beslut om investeringar i hälsa och säkerhet sker i flera kommunala beslutsfattande organ. Det är därför viktigt att experter med olika områdeskompetens finns bland kommunfullmäktiges ledamöter.

   

  Politik har redan varit en del av mitt liv i flera år, så jag har redan viss politisk erfarenhet. Jag motiveras av att kunna påverka samhället och arbeta för allmänheten. Jag ser politik som ett sätt att påverka omvärlden och vill genom mitt engagemang bidra till välmående hos Helsingfors invånare!

   

  I kommunpolitiken vill jag främja barns och barnfamiljers välmående, vilket inkluderar en fungerande vardag med lokala tjänster, högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster och världens bästa utbildning, inklusive förskolan. Ungdomar behöver investeringar och stöd. Vi måste se ungdomen i sig som en värdefull period i livet. Ett utåtriktat ungdomsarbete med kopplingar till arbetslivet och fritidsmöjligheter är viktigt i kommunerna. Ojämlikheter mellan generationerna måste upphävas. Läs mer om De Grönas Program för Åldrande (tyvärr bara på finska) och Program för Barn- och Ungdomspolitik (också bara på finska) som jag har varit med på att skriva som en medlem av den generationspolitiska arbetsgruppen.

   

  Grunden för mänskligt välmående är den miljö vi lever i. Jag vill att min hemstad Helsingfors ska vara en säker och bra plats för alla att bo i. I kommunpolitiken anser jag det viktigt att öka grönskan genom att planera fler grönområden i zonindelningen. Att tillsammans med invånarna skapa mer bekväm stadsmiljö, till exempel genom olika stadsdelars egna grönprojekt samt att genom bra planering främja möjligheter till möten och interaktion utomhus. Helsingfors ska vara vägvisare i kampen mot klimatförändring. Vi bör ytterligare stärka skyddet av Östersjön. Jag vill ha renare grönområden och att havslandskapet bevaras i gott skick för de kommande generationerna. Det är viktigt att tillgänglighet blir verklighet med nya hållbara lösningar redan i designfasen, och med nödvändiga förbättringar. Säkerhet kan främjas genom att öka människors välmående i sin egen stadsdel och i interaktion med andra. I kommunalpolitiken är dessa mål vägen till en säker och välmående kommun, för varje individ.

   

  Ett välmående och säkert Helsingfors för alla.

  #HANNALEENA2021

   

  -Rösta på mig på kommunvalet den 18 april 2021 i Helsingfors.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HAnna-leena laitinen

  I am 36 years old (by the day of the election), married and live by the sea in Kruununhaka. Nature and animals are close to my heart just as are my friends, live music and art. I work as a Director of Public Affairs and Advocacy and Senior Specialist. I work in national and international collaboration to promote children’s rights, I am a trainer and a public speaker. Each working day I know that my work has a meaning, and I am known for my advocacy work for children’s rights and human rights alike.


  Healthy, thriving people are focal for the sustainable future of our city and for our lives today. Well-being and security need to be the long-term targets that will be reached on the basis of the best knowledge available. Investments in well-being and security must be made cross-sectionally across the different decision-making bodies of our city. This is why it is vital to have specialists of different fields of expertise in the municipal council.
   

  Politics has been part of my life for some years now so I can safely say I have a fair bit of experience already. Working to improve societal affairs and doing my bit in taking care of collective issues fascinate me. I see politics as one way to influence on how things are and will be around us; I hope to be able to give my contribution to the well-being of all of us living in Helsinki!

   

  I pursue municipal politics that supports the well-being of children and families. This well-being requires smoothly running everyday life, high-quality social and healthcare services, and the best early education and school in the world. I call for investments to be made in the youth; they need support that stems from the understanding that adolescence itself is a valuable period of time in one’s life. Dialogical approach to youth work, concrete links to working life and opportunities to recreation are all vital in our city, also as eradicators of inequality between generations. For more information, please read the Greens’ Programme on The Elderly Politics (unfortunately only in Finnish) and Programme on Child and Youth Politics (also only in Finnish) to which I have contributed as a member of the generation political working group.
   

  The basis of people’s well-being is the surrounding environment. I want to see my hometown of Helsinki as a safe and good place to live for everyone. I pursue municipal politics that increases verdancy by designing built greenspace already at the planning phase. Also, I promote resident involvement in developing comfortable in the city through supporting greenery projects of different neighbourhoods. I aim at increasing opportunities for people to engage in meaningful encounters and dialogue outdoors through solid planning.
   

  While Helsinki is a forerunner for combating climate change, protection of the Baltic Sea needs to be more prominent. I want our clean, healthy greenbelts and seascapes to thrive now, and survive for the future generations. It is important to make accessibility a reality through innovative, sustainable solutions implemented already in the planning phase and by making necessary adjustments. Safety can be promoted by increasing people’s well-being in their own neighbourhood, in dialogue with others. In my municipal politics, words are actions for a safe, healthy, and thriving city, for everyone.


  Healthy, thriving, and safe Helsinki to all.

  #HANNALEENA2021


  - Vote on the 18 th April 2020 in Helsinki, give me your vote!